You are here

GDPR – protectia datelor cu caracter personal

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de pastrare a acestora precum si alte informatii relative prelucrarii datelor cu caracter personal.

Protectia datelor este o prioritate pentru managementul Smart Products I&D SRL cu sediul social in Bucuresti, Strada Serg. Gheorghe Latea, Nr.18, Bl. C37, SC. B, Etaj 5, Apt. 89, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1917/2014, avand Codul de identificare fiscala RO32806659 este denumita in cele ce urmeaza si Smart Products. Navigarea pe paginile site-ului nostru e posibila fara nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situatii specifice precum completarea unui unui chestionar sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta si prelucra anumite date cu caracter personal. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista niciun fundament statutar pentru aceasta procesare ne obligam sa obtinem consimtamantul de la persoana vizata.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare data in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) si in concordanta cu reglementarile de protectie a datelor specifice tarii in care opereaza Smart Products. Prin intermediul acestei Politici compania noastra ar dori sa informeze publicul general despre natura, amploarea si scopul pentru care colectam si procesam date cu caracter personal. Pe langa acestea, persoanele vizate sunt informate si asupra drepturilor de care beneficiaza, drepturi reglementate de Regulament. in calitate de operator, Smart Products a implementat numeroase masuri tehnice si organizationale ca sa asigure protectia completa a datelor personale.

 

Definitii

Prezenta Politica are la baza Regulamentul precum si oricare si toate legile aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. Politica trebuie sa fie usor de inteles atat pentru publicul general, cat si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica terminologia folosita. Astel, in Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal vom folosi urmatorii termeni:

Date personale sau Datele cu caracter personal se refera la orice informatie care face posibila identificarea unei persoane fizice.

Persoana vizata - reprezinta o persoana fizica identificata sau o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori caracteristici identitatii sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor - reprezinta a efectua orice operatiune sau set de operatiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fara mijloace automate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispozitie in alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Restrictia prelucrarii - se refera la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor in viitor.

Crearea de profiluri - se refera la orice forma autorizata de prelucrare a datelor personale consistand in folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoana fizica, in particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanta la munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, locatia sau deplasarile unei persoane fizice.

Anonimizarea - este prelucrarea datelor personale intr-o asemenea maniera incat datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fara utilizarea unor informatii aditionale, cu conditia ca aceste informatii aditionale sa fie stocate separat si sa fie supuse unor masuri tehnice si organizationale care sa asigure faptul ca datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile,

Operator sau operator responsabil pentru prelucrare - este persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terte parti, determina scopurile sau mijloacele prelucrarii de date personale; acolo unde scopurile si mijloacele prelucrarii sunt determinate de legislatia Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislatia Uniunii sau a statelor membre.

Destinatarul - este o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organ, catre care datele personale sunt dezvaluite, fie el o terta parte sau nu. Cu toate acestea, autoritatile publice care ar putea sa primeasca datele personale in cadrul unei anchete particulare in concordanta cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu vor fi vazute ca destinatari; prelucrarea acelor date de catre autoritatile publice va fi in conformitate cu regulile aplicabile protectiei datelor in concordanta cu scopurile prelucrarii.

Terta parte - este o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organ in afara persoanei vizate, operator, prelucrator si persoane care, sub autoritatea directa a operatorului sau a prelucratorului, aunt autorizate sa prelucreze date personale.

Consimtamant – consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie data in mod liber, specifica, informata si clara pe care persoana vizata o ofera printr-o declaratie sau printr-o actiune afirmativa clara, semnificand acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

GDPR – Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation)

 

Adresa ofiterului de protectie a datelor

Orice persoana vizata ne poate oricand contacta in mod direct cu orice intrebari sau sugestii in legatura cu protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail [email protected].

 

Cookie-uri

Modulele cookie sunt mici pachete de text folosite pentru a stoca informatii in browserele web. Modulele cookie sunt folosite pentru a stoca si a primi identificatori si alte informatii pe computere, telefoane si alte dispozitive. Folosim in scopuri similare si alte tehnologii, precum date pe care le stocam in browserul web sau pe dispozitivul pe care il folositi, identificatori asociati dispozitivului dumneavoastra si alte elemente software. In aceasta politica, utilizam termenul „module cookie” pentru a ne referi la toate aceste tehnologii.

In aceasta politica se explica modul in care folosim modulele cookie si ce optiuni aveti la dispozitie. Cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in prezenta politica, Politica de utilizare a datelor se va aplica modurilor in care procesam datele pe care le colectam prin modulele cookie.

Modulele cookie ne ajuta sa furnizam, sa protejam si sa imbunatatim experienta dumneavoastra pe site-ul UNTOLD.shop, de exemplu personalizand continutul, adaptand si masurand reclamele si asigurand o experienta de utilizare mai sigura.

Pentru mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor va rugam sa vizitati pagina dedicata acestora: Politica cookie-uri

 

Stocarea datelor de catre Smart Products

Datele stocate de catre Smart Products, ce nu sunt trimise catre terte parti, sunt stocate pe serverele companiei DigitalOcean. Mentionam ca DigitalOcean este o companie ce respecta in totalitate Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

 

Inscrierea la newsletter-ul Smart Products

Pe website-ul Smart Products utilizatorilor li se ofera oportunitatea de a se inscrie la newsletter-ul companiei. Smart Products isi informeaza clientii si partenerii de afaceri in mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de catre persoana vizata doar daca persoana vizata are o adresa de email valida si daca persoana vizata se inregistreaza pentru a primi newsletter-ul.

Abonare la newsletter se face in momentul in care un utilizator inregistreaza o comanda pe site-ul Smart Products, astfel daca doreste aceasta abonare utilizatorul va trebui sa bifeze o casuta in acest sens. Casuta de abonare nu este bifata automat, astfel incat utilizatorii nu vor fi abonati automat.

Adresa de e-mail si numele utilizatorilor abonati la newsletter sunt transferate automat si stocate de catre Mailchimp, site care respecta in totalitate regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

Inregistrarile la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de catre persoana vizata in orice moment. Consimtamantul de a stoca date personale, dat de catre persoana vizata pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricand. Exista un link la sfarsitul fiecarui newsletter pentru dezabonare, pe care daca il accesati va veti dezabona iar datele dvs colectate pe site-ul Mailchimp vor fi sterse.

 

Contactul prin website

Website-ul Smart Products contine informatii care permit un scurt contact electronic cu compania noastra, precum si comunicarea directa cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Daca o persoana vizata ne contacteaza prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de catre aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise in mod voluntar de catre o persoana vizata catre operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii si contactarii persoanei vizate.

 

Stergere de rutina si blocarea datelor personale

Smart Products va prelucra si stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesara pentru a-si indeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevazuta de catre legiuitorul european sau de catre alte legi aplicabile. Daca scopul stocarii nu este aplicabil, sau daca perioada de stocare prevazuta de legislatia aplicabila in vigoare expira, datele personale sunt sterse, in concordanta cu cererintele legale.

 

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces al persoanei vizate. In vederea exercitarii dreptului de acces persoana vizata poate oricand sa contacteze Smart Products cu o solicitare in acest sens prin care sa obtina un raport al datelor cu caracter personal.

Dreptul de rectificare. Fiecare persoana vizata are dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificari sau necesita a fi completate.

Dreptul la stergere. Fiecare persoana vizata are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmeaza:

- atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate

- persona vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea

- datele cu caracter personal au fost procesate in mod illegal sau o dispozitie legala in vigoare impune stergerea acestora.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Fiecare persoana vizata are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre urmatoarele cazuri se aplica

- acuratetea datelor personale este contestata de persoana vizata

- prelucrarea este ilegala si persoana vizata se opune stergerii datelor personale, dar cere in loc restrictionarea utilizarii lor

- Smart Products nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizata pentru unitate, in vederea exercitarii unor drepturi.

Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoana vizata are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre insasi persoana vizata.

Dreptul la opozitie. Fiecare persoana vizata are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legatura cu situatia sa particulara, la prelucrarea datelor personale care il/o vizeaza. Aceasta se aplica si crearii de profiluri. Smart Products nu va mai prelucra date personale in eventualitatea unei opozitii, decat daca putem demonstra temeiuri convingatoare si legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea drepturilor legale. Daca Smart Products prelucreaza date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimtamant prealabil, persoana vizata va avea dreptul sa se opuna oricand la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplica crearii de profiluri pana in punctul in care este in relatie cu un astfel de marketing direct. Daca persoana vizata obiecteaza la prelucrarea realizata de Smart Products pentru scopuri de direct marketing, atunci Smart Products nu va mai procesa datele sale personale in aceste scopuri. in plus, persoana vizata are dreptul, pe temeiuri legate de situatia sa particulara, sa obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de catre Smart Products pentru scopuri de cercetare stiintifica sau de cercetare istorica, sau pentru scopuri statistice, decat daca prelucrarea e necesara pentru realizarea unei sarcini indeplinite in interes public.

Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoana vizata are dreptul sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau in mod similar o afecteaza in mod semnificativ, atat timp cat decizia nu se bazeaza pe acordul explicit al persoanei vizate. Smart Products va implementa masuri de sustinere adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanei vizate si interesele legitime, cel putin dreptul de a obtine o interventie umana din partea Smart Products, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Dreptul de a retrage consimtamantul. Fiecare persoana vizata are dreptul sa-si retraga consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in orice moment.

Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa ne transmiteti o notificare / cerere va rugam sa completati formularul de contact indicat in prezenta Politica. Smart Products va va raspunde in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 30 de zile. Pentru orice intarzieri va vom anunta si va vom oferi motivele justificate ale intarzierii.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare

Regulamentului serveste ca baza juridica pentru prelucrarea operatiunilor pentru care obtinem consimtamantul pentru un anumit scop de prelucrare. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizata, cum este cazul, de exemplu, atunci cand operatiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricarui alt serviciu. Acelasi lucru este valabil si pentru operatiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea masurilor precontractuale, de exemplu in cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre.

Compania noastra este supusa unei obligatii legale prin care este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi indeplinirea obligatiilor fiscale. In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, in cazul in care un vizitator a fost ranit in compania noastra si numele, varsta, datele de asigurare de sanatate sau alte informatii vitale ar trebui sa fie transmise unui medic, spital sau unei alte parti terte. Acest temei juridic este utilizat pentru operatiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice mentionate mai sus, daca prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de compania noastra sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care aceste interese sunt inlaturate de interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate care necesita protectie a datelor cu caracter personal. Astfel de operatiuni de prelucrare sunt in mod special permise deoarece au fost mentionate in mod specific de legiuitorul european.

 

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi pastrate doar pentru perioada necesara scopului pentru care au fost colectate. Dupa expirarea perioadei respective, datele corespunzatoare sunt sterse. Vor fi pastrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

 

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerinta legala sau contractuala

Clarificam faptul ca furnizarea de date cu caracter personal este ceruta partial de lege (de ex. reglementari fiscale) sau poate rezulta si din dispozitii contractuale (de exemplu, informatii privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar sa se incheie un contract conform caruia persoana vizata ne furnizeaza date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizata este, de exemplu, obligata sa ne furnizeze date cu caracter personal atunci cand compania noastra semneaza un contract cu el sau ea.

 

Protejarea datelor cu caracter personal

Smart Products aplica un cadru intern de politici si standarde minime privind protectia datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt acualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evolutiei pietei. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate) tocmai pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal precum si pentru a asigura cadrul necesar prelucrarii acestora.

 

Stocarea datelor de catre Smart Products

Stocarea datelor de catre Smart Products este grupata in trei categorii, fiecare avand un rol bine determinat, astfel:

 

1) Necesare

Procesul de Checkout – datele cu caracter personal se stocheaza pentru facturare si pentru posibilitatea de a procesa si trimite comanda. Aceste date sunt stocate pe serverele securizate DigitalOcean, companie care respecta regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).. Accesul la aceste date il au urmatoarele departamente din cadrul Smart Products: contabilitate, procesare comenzi si management.

Winmentor – este programul de contabilitate in care sunt stocate facturile clientilor. Conform legislatiei din Romania, toate facturile ce contin datele clientilor trebuie stocate. In cadrul Smart Products, Winmentor poate fi accesat numai de catre contabila, printr-o cheie securizata.

Curierat – datele clientilor sunt transferate catre firmele de curierat cu care Smart Products colaboreaza (Fan Courier Express si DPD – Dynamoc Parcel Distribution). Este necesara transmiterea datelor catre aceste firme pentru ca produsele sa poata fi livrate clientilor finali. Mentionam ca ambele companii respecta regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

Plati online – atunci cand alegeti sa achitati o comanda efectuata catre Smart Products cu plata online, datele dvs vor fi transferate catre procesatorul de plati. Daca nu alegeti sa platiti online comanda plasata, datele dvs vor ramane la noi. Mentionam ca procesatorul de plati, PlatiOnline.ro respecta regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

 

2) Statistici

Google Analytics – aceasta aplicatie ne permite sa masuram vanzarile si conversiile de pe site si in acelasi timp, ne pune la dispozitie informatii privind modul in care vizitatorii nostri utilizeaza siteul sau modul in care au ajuns pe site. Google Analytics nu ne ofera niciun fel de informatii despre datele cu caracter personal ale vizitatorilor Smart Products. Pentru realizarea acestor statistici, compania Google colecteaza de la vizitatori adresa IP, insa aceste informatii nu pot fi accesate de nimeni in afara de Google. Chiar si asa, Smart Products a ales sa anonimizeze adresle IP, astfel incat acestea nu mai pot fi stocate nici de catre Google. Mentionam ca Google respecta regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

Google Tag Manager - dupa cum ii spune si numele (Manager de etichete), Google Tag Manager este un sistem de gestionare a etichetelor, care ne permite sa actualizam rapid si usor etichete si fragmente de cod pe siteul Smart Products. Prin intermediul acestei aplicatii, Smart Products nu are acces la datele dvs cu caracter personal, iar Compania Google este una ce respecta regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

 

3) Marketing

Retargeting – este un modul implementat pe siteul Smart Products prin intermediul caruia putem sa va oferim cupoane de reducere pentru anumite produse si sa va recomandam alte produse asemanatoare cu cele pe care le vizitati, in timp real. Datele dvs cu caracter personal (nume, adresa e-mail, oras si adresa) sunt trimise catre compania ce dezvolta acest modul Retargeting.biz (Retargeting Biz), companie ce respecta termenii GDPR.

Mailchimp - pe website-ul Smart Products utilizatorilor li se ofera oportunitatea de a se inscrie la newsletter-ul companiei. Smart Products isi informeaza clientii si partenerii de afaceri in mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de catre persoana vizata doar daca persoana vizata are o adresa de email valida si daca persoana vizata se inregistreaza pentru a primi newsletter-ul.

Abonare la newsletter se face in momentul in care un utilizator inregistreaza o comanda pe site-ul Smart Products, astfel daca doreste aceasta abonare utilizatorul va trebui sa bifeze o casuta in acest sens. Casuta de abonare nu este bifata automat, astfel incat utilizatorii nu vor fi abonati automat.

Adresa de e-mail si numele utilizatorilor abonati la newsletter sunt transferate automat si stocate de catre Mailchimp, site care respecta in totalitate regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

Inregistrarile la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de catre persoana vizata in orice moment. Consimtamantul de a stoca date personale, dat de catre persoana vizata pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricand. Exista un link la sfarsitul fiecarui newsletter pentru dezabonare, pe care daca il accesati va veti dezabona iar datele dvs colectate pe site-ul Mailchimp vor fi sterse.

Facebook Pixel – folosim acest modul pentru a oferi utilizatorilor reclame pe platforma Facebook, pentru a face anunturi, campanii de reduceri sau campanii de remarketing. Datele sunt procesate de catre Facebook, companie care respecta regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

Viral Loops – este un modul pe care l-am folosit pentru a realiza campanii de abonare la newsletter-ul Smart Products. Datele cu caracter personal colectate (nume si e-mail) au fost transferate automat in contul Mailchimp. Mailchimp respecta regulamentul privind protectia de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

 

Ce tipuri de informatii colectam?

Pentru a furniza informatii corecte, avem nevoie sa prelucram informatii despre dumneavoastra. Tipurile de informatii pe care le colectam depind de modul in care utilizati site-ul UNTOLD.shop.

 

Informatii si continut pe care le furnizati

Colectam continutul, comunicarile si alte informatii pe care le oferiti atunci cand utilizati site-ul UNTOLD.shop, inclusiv atunci cand va creati un cont, completati un formular de contact sau faceti o comanda.

 

Utilizarea de catre dumneavoastra. Colectam informatii despre modul in care utilizati site-ul UNTOLD.shop, cum ar fi informatii despre tipurile de continut pe care il vizualizati sau cu care interactionati, functiile pe care le utilizati, actiunile pe care le intreprindeti si ora, frecventa si durata activitatilor dumneavoastra. De exemplu, inregistram in jurnale cand utilizati si cand ati utilizat cel mai recent UNTOLD.shop, si care sunt paginile, produsele si alt continut pe care le vizualizati in cadrul site-ului.

 

Informatii despre tranzactiile efectuate pe site-ul UNTOLD.shop. Daca utilizati UNTOLD.shop pentru achizitii de produse, colectam informatiile despre achizitia sau tranzactia respectiva. Printre acestea se numara informatii despre plati, informatii despre cont si de autentificare si informatii de facturare, livrare si contact.

 

Informatii despre dispozitiv

Asa cum se descrie mai jos, colectam informatii de pe si despre computerele, telefoanele, tabletele conectate si alte dispozitive conectate la web pe care le utilizati petru a accesa site-ul UNTOLD.shop si combinam aceste informatii la nivelul tuturor dispozitivelor diferite pe care le utilizati. De exemplu, utilizam informatiile colectate despre utilizarea UNTOLD.shop de catre dumneavoastra pe telefonul dumneavoastra pentru a personaliza mai bine continutul (inclusiv reclamele) sau functiile pe care le vedeti atunci cand utilizati UNTOLD.shop pe alt dispozitiv, cum ar fi laptopul sau tableta dumneavoastra sau pentru a masura daca ati reactionat la o reclama pe care v-am prezentat-o pe telefonul dumneavoastra sau pe un dispozitiv diferit.

 

Informatiile pe care le obtinem de la aceste dispozitive cuprind:

Atributele dispozitivului: informatii precum sistemul de operare, tipul de browser.

Operatiunile dispozitivului: informatii despre operatiunile si actiunile intreprinse pe dispozitiv, precum paginile vizitate pe UNTOLD.shop.

Date din setarile dispozitivului: informatiile pe care ne permiteti sa le primim prin setarile dispozitivului pe care le activati, cum ar fi accesul la locatia dumneavoastra GPs.

Retea si conexiuni: informatii precum numele operatorului dumneavoastra de telefonie mobila sau al furnizorului de servicii Internet, limba, adresa IP.

Date din modulele cookie: date din modulele cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastra, inclusiv identificatorii si setarile modulelor cookie.

 

Cum utilizam aceste informatii?

Utilizam informatiile de care dispunem (cu respectarea optiunilor pe care le exprimati) astfel cum se descrie mai jos pentru a furniza si a sustine site-ul UNTOLD.shop si serviciile aferente. Iata cum:

 

Pentru a furniza, a personaliza si a imbunatati UNTOLD.shop

Utilizam informatiile de care dispunem pentru a furniza UNTOLD.shop, inclusiv pentru a personaliza functiile si continutul si pentru a va prezenta sugestii (de exemplu, sugestii de produse care v-ar putea interesa) in cadrul UNTOLD.shop si in afara lui. Pentru a crea reclame personalizate, unice si relevante pentru dumneavoastra, utilizam conexiunile, preferintele, interesele si activitatile dumneavoastra pe baza datelor pe care le colectam si le obtinem de la dumneavoastra si de la altii (inclusiv pe baza oricaror date care se bucura de protectie speciala pe care alegeti sa le furnizati), modul in care folositi UNTOLD.shop si interactionati cu acesta.

Informatii provenite din toate aplicatiile si de la toate dispozitivele: Conectam informatiile despre activitatile dumneavoastra din diferitele dispozitive pentru a va oferi o experienta mai personalizata si mai uniforma pe UNTOLD.shop. De exemplu, va putem sugera un produs asemanator cu altul vizualizat recent.

Informatii de localizare: Utilizam informatiile de localizare pentru a furniza, a personaliza si a imbunatati UNTOLD.shop, inclusiv reclamele pentru dumneavoastra. Informatiile de localizare se pot baza pe elemente precum locatia exacta a dispozitivului (daca ne-ati permis sa o obtinem), adresele IP si informatiile despre utilizarea UNTOLD.shop de catre dumneavoastra.

Cercetare si dezvoltarea UNTOLD.shop: Utilizam informatiile de care dispunem pentru a dezvolta, a testa si a imbunatati UNTOLD.shop, inclusiv prin realizarea de sondaje si cercetari si prin testarea si depanarea produselor si functiilor noi.

Reclame si alt continut sponsorizat: Utilizam informatiile pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatiile despre interesele, actiunile si conexiunile dumneavoastra, pentru a selecta si a personaliza reclamele, ofertele si celelalte forme de continut sponsorizat pe care vi le prezentam.

Pentru a promova siguranta, integritatea si securitatea.

Utilizam informatiile de care dispunem pentru a verifica activitatea si conturile, pentru a combate comportamentele daunatoare, pentru a detecta si a preveni spamul si alte experiente nedorite, pentru a mentine integritatea UNTOLD.shop si pentru a promova siguranta si securitatea in cadrul UNTOLD.shop.

 

Pentru a comunica cu dumneavoastra.

Utilizam informatiile de care dispunem pentru a va trimite mesaje de marketing, pentru a comunica cu dumneavoastra despre UNTOLD.shop si pentru a va informa in legatura cu politicile si conditiile noastre de utilizare. De asemenea, utilizam informatiile dumneavoastra pentru a va raspunde atunci cand ne contactati.

 

Distribuirea catre parteneri terti

Nu colaboram cu parteneri terti pentru imbunatatirea si functionarea UNTOLD.shop. Nu vindem nimanui nicio informatie a dumneavoastra si nu vom face acest lucru niciodata.

 

Cum va puteti exercita drepturile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR)?

In conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor, aveti dreptul de accesare, de rectificare, de portare si de stergere a datelor dumneavoastra. De asemenea, aveti dreptul sa va opuneti si sa restrictionati anumite prelucrari ale datelor dumneavoastra. Printre acestea se numara:

  • dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct, pe care il puteti exercita utilizand linkul „dezabonare” din mesajele de marketing de acest fel; si
  • dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert.

 

Pastrarea datelor, dezactivarea si stergerea contului

stocam datele atat timp cat este necesar pentru a furniza serviciile noastre si UNTOLD.shop sau pana cand contul dumneavoastra este sters - oricare situatie apare mai intai. Aceasta este o apreciere de la caz la caz, care depinde de factori cum ar fi natura datelor, scopul colectarii si prelucrarii acestora si necesitatile relevante, legale sau operationale, de pastrare a acestor date.

 

Cum raspundem la solicitarile juridice si cum impiedicam vatamarea?

Accesam si pastram informatiile dumneavoastra si le comunicam autoritatilor de reglementare, organelor de aplicare a legii sau altor entitati:

Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspundem la solicitari de natura juridica atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca raspunsul este impus de legile din jurisdictia respectiva, afecteaza utilizatorii din acea jurisdictie si este conform cu standardele recunoscute la nivel international.

Atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a Produselor noastre, incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi insine (inclusiv drepturile, bunurile sau Produsele noastre), pe dumneavoastra si pe altii, inclusiv in cadrul investigatiilor sau al anchetelor sau pentru a preveni un deces sau o vatamare corporala iminenta. De exemplu, daca este necesar, schimbam informatii cu partenerii terti despre fiabilitatea contului dumneavoastra, pentru a preveni frauda, abuzul si alte activitati daunatoare pe UNTOLD.shop si in afara lui.

Informatiile pe care le primim despre dumneavoastra (inclusiv datele privind tranzactiile financiare asociate cu achizitiile efectuate pe UNTOLD.shop) pot fi accesate si pastrate o perioada mai lunga atunci cand fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale sau al unor investigatii privind posibile incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau in alte cazuri, pentru a preveni prejudiciile. De asemenea, pastram informatii din conturile dezactivate pentru incalcari ale conditiilor timp de cel putin un an, pentru a preveni abuzul repetat sau alte incalcari ale conditiilor.

 

Cum va vom anunta despre modificarile aduse acestei politici?

Va vom trimite o notificare inainte de a aduce orice modificari acestei politici si va vom oferi posibilitatea sa consultati politica revizuita inainte de a alege sa continuati sa utilizati UNTOLD.shop.

 

Cum contactati UNTOLD.shop?

Daca aveti intrebari despre aceasta politica, ne puteti contacta asa cum se descrie mai jos.

Operatorul de date responsabil pentru informatiile dumneavoastra este Smart Products I&D SRL si puteti sa il contactati online, telefonic sau prin posta la adresa:

Adresa: Sos. Banatului nr. 74, Cladire C3, Chitila, Ilfov

Site: UNTOLD.shop

De asemenea, aveti dreptul de a depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a Romaniei, Comisarul pentru protectia datelor din Romania, sau la autoritatea de supraveghere locala a dumneavoastra.